We geven 10% korting aan alle nieuwe klanten

Kortingscode automatisch toegepast bij afrekenen

Onze gebruiksvoorwaarden


Our Brush Mints love your teeth and the planet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN (HIER OOK SERVICEVOORWAARDEN GENOEMD)

—-

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Smyle. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Smyle. Smyle biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan jou, de gebruiker, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt je deel aan onze “Service” en gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Gebruiksvoorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”, “Algemene voorwaarden”), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag je geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Op deze pagina kunt je op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is je verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. je voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Woocommerce. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan je kunnen verkopen.

SECTIE 1 – ONLINE WINKEL-VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart je dat je ten minste meerderjarig bent in je land of provincie, of dat je meerderjarig bent in je land of provincie en je ons toestemming hebt gegeven om sta een van je minderjarige gezinsleden toe deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en je mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in je rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van je diensten.

AFDELING 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.

Je begrijpt dat je inhoud (exclusief creditcardgegevens) niet-versleuteld kan worden overgedragen en (a) kan worden verzonden via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

We zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. je gaat ermee akkoord dat het je verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons te allen tijde het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens je of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website.

Deze producten of diensten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van je computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken.

We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat je hebt gekocht of verkregen, aan je verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.

Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder hetzelfde klantenaccount zijn geplaatst, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 – OPTIONELE TOOLING

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben of geen input hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk als gevolg van of in verband met je gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door je van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor je eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden aangeboden door de relevante externe provider (s).

Mogelijk bieden we in de toekomst ook nieuwe services en / of functies aan via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen je naar websites van derden leiden die niet bij ons zijn aangesloten. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je een transactie aangaat.

Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), gaat je ermee akkoord dat we op elk moment alle opmerkingen die je naar ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op een ander medium kunnen gebruiken.

Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

Je gaat ermee akkoord dat je opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. je gaat er verder mee akkoord dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware zullen bevatten die op enige wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door je of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Je inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacy beleid. Om ons privacy beleid te bekijken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je je bestelling heeft ingediend).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het je verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel;

(b) anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen;

(c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden;

(d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;

(e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

(f) om valse of misleidende informatie te verstrekken;

(g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op een of andere manier zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zullen beïnvloeden;

(h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;

(i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape;

(j) voor elk obsceen of immoreel doel; of

(k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen.

We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, verklaren of garanderen niet dat je gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren zonder je hiervan op de hoogte te stellen.

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan je worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor je gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn Smyle, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende uit je gebruik van de service of producten die zijn verkregen met de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud of enige verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VRIJWARING

Je stemt ermee in om Smyle en onze ouder, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden, vrij van elke claim of vraag, inclusief redelijk advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit je schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze opnemen door middel van verwijzing, of je schending van enige wet of de rechten van een derde.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Dienstverlening, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door je of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Als je naar ons eigen oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat je niet hebt voldaan, aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum; en / of dienovereenkomstig kan je de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet door ons uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn gepost, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen je en ons en regelen je gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen je en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt je op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is je verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 – Waardebonnen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van interessant aanbod van waardebonnen worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/


SECTIE 21 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden kunt je sturen naar [email protected] 

Copyright @ 2023, Smyle.

0
    Mijn Winkelwagentje
    Winkelwagen is leeg